Vabba

Ordet ”vabba” är en slang som kommer från förkortningen VAB som i sin tur står för Vård Av Barn. Med detta menas att en förälder antingen väljer att inte åka till jobbet för att istället vara hemma och vårda ett sjukt barn eller går miste om ersättning från a-kassan av samma anledning. Den som är hemma med ett sjukt barn kan ansöka om ekonomisk ersättning för detta, vilket kallas tillfällig föräldrapenning. Att vara hemma med ett sjukt barn kan vara tufft, framförallt om det är riktigt litet. Då kan diverse hjälpmedel underlätta tiden hemma.

Vad innebär det att vabba?

Att vabba innebär att en förälder antingen går miste om ersättning från a-kassan eller stannar hemma från sitt jobb för att vårda ett sjukt barn. Att följa med ett barn till barnavårdscentral, läkare, barn- och ungdomspsykiatrin eller tandläkare faller även detta under VAB. En person som inte är förälder eller vårdnadshavare för barnet kan också få ersättning för VAB om barnets båda föräldrar själva är för sjuka för att ta hand om barnet.

För att få ersättning för att vabba så måste man skicka in en ansökan om detta och det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att få ansökan godkänd. Till exempel så måste det sjuka barnet vara mellan 8 månader och 12 år gammalt, vara försäkrad i Sverige samt att barnet är skrivet inom Sveriges gränser alternativt i Schweiz eller inom EU/EES. I vissa fall går det även att få ersättning trots att barnet faller utanför det tidigare nämnda åldersspannet. Det är Försäkringskassan som har hand om VAB.

För att anmäla att man vabbar behöver man anmäla till Försäkringskassan att barnet har blivit sjukt. Sedan kan man stanna hemma med barnet. När barnet sedan är friskt igen måste man ansöka om ersättningen för dessa dagar hos Försäkringskassan.

Hur länge får man lov att vabba?

Det är möjligt att få en monetär ersättning för att vabba. Maxgränsen ligger på 120 dagar om året och per barn. Detta innebär att föräldrarna måste dela på dessa 120 dagar. Naturligtvis är det möjligt att vara hemma med sitt sjuka barn en längre tid än detta, men efter 120 dagar är det inte möjligt att få ersättning för det längre.

Ersättningen för att vabba uppgår till lite mindre än 80 % av den inkomst som föräldern skulle ha fått om personen hade gått till jobbet. Det finns dock en maxgräns för hur stor ersättning som man kan få ut genom att vabba.